Dự án nhà nuôi yến ở TÂY NINH

Chủ đầu tư: Anh Bảo Địa điểm: Châu Thành – Tây Ninh Diện tích: 5m x 25m x 4 sàn