Đóng

mô hình xây dựng nhà nuôi chim yến

Nuôi yến: Cần quan tâm đầu tư kỹ thuật

Nhà nuôi yến không đơn giản chỉ là “xây nhà rồi đợi yến vào ở”. Đây là nghề đỏi hỏi kiến thức và kỹ thuật rất cao. Để có thể dẫn dụ chim yến vào ở, từ kết cấu nhà nuôi yến đến các trang thiết bị phải đúng kỹ thuật nuôi yến. Nhà yến […]

Kết cấu hạ tầng nhà nuôi chim yến

Kết cấu hạ tầng của một nhà nuôi chim yến hoàn thiện bao gồm phần thô nhà yến và phần thiết bị nhà yến. Phần thô nhà yến bao gồm phòng kỹ thuật, phòng lượn và phòng làm tổ: Phòng kỹ thuật là phòng vận hành toàn bộ nhà nuôi yến. Bao gồm các thiết bị: Dàn […]

Những mô hình xây dựng nhà nuôi chim yến

Sau khi chọn được vị trí xây dựng nhà nuôi chim yến phù hợp, việc thiết kế mô hình xây dựng và hướng xây nhà nuôi chim yến phải dựa trên các kết quả khảo sát địa chất ở khu vực, các điều kiện hạ tầng kỹ thuật như giao thông, nguồn cung cấp điện, […]

Hotline: 0772297799