Đóng

Dự án

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN NHÀ Ở
 • Chủ đầu tư: Anh Thắng
 • Địa điểm: Hóc Môn – TP. HCM
 • Diện tích: 12m x 25m x 2 tấm
DỰ ÁN NHÀ NUÔI YẾN
 • Chủ đầu tư: Anh Bảo
 • Địa điểm: Châu Thành – Tây Ninh
 • Diện tích: 5m x 25m x 4 sàn
DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI YẾN
 • Chủ đầu tư: Anh Thông
 • Địa điểm: Tây Ninh
 • Diện tích: 8m x 25m x 4 sàn
DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI YẾN
 • Chủ đầu tư: Anh Quân
 • Địa điểm: Bình Dương
 • Diện tích: 10m x 14m x 3 sàn
Hotline: 0772297799